De Nieuwe Vrede Terms and Conditions ("Agreement")

This Agreement was last modified on November 28, 2013.

Please read these Terms and Conditions ("Agreement", "Terms and Conditions") carefully before using http://denieuwevrede.be ("the Site") operated by De Nieuwe Vrede v.z.w ("us", "we", or "our"). This Agreement sets forth the legally binding terms and conditions for your use of the Site at http://denieuwevrede.be.

By accessing or using the Site in any manner, including, but not limited to, visiting or browsing the Site or contributing content or other materials to the Site, you agree to be bound by these Terms and Conditions. Capitalized terms are defined in this Agreement.

Intellectual Property
The Site and its original content, features and functionality are owned by De Nieuwe Vrede v.z.w and are protected by international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws.

Termination
We may terminate your access to the Site, without cause or notice, which may result in the forfeiture and destruction of all information associated with you. All provisions of this Agreement that by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity, and limitations of liability.

Links To Other Sites
Our Site may contain links to third-party sites that are not owned or controlled by De Nieuwe Vrede v.z.w.

De Nieuwe Vrede v.z.w has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party sites or services. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policy of any third-party site that you visit.

Governing Law
This Agreement (and any further rules, polices, or guidelines incorporated by reference) shall be governed and construed in accordance with the laws of Antwerpen, Belgium, without giving effect to any principles of conflicts of law.

Changes To This Agreement
We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms and Conditions by posting the updated terms on the Site. Your continued use of the Site after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms and Conditions.

Please review this Agreement periodically for changes. If you do not agree to any of this Agreement or any changes to this Agreement, do not use, access or continue to access the Site or discontinue any use of the Site immediately.

Facturatie
De facturen zijn betaalbaar voor de vervaldatum.
Betaling kan slechts rechtsgeldig geschieden, in de valuta vermeld op de factuur, op de bankrekening van “De Nieuwe Vrede VZW” via BE73 3631 0902 0360).
Niet betaling op de vervaldag levert, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% per  jaar en een forfaitaire niet te herleiden schadevergoeding van 15 % van de factuurwaarde, met een minimum van €75,00.
Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt het debetsaldo van de klantenrekening van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling eisbaar.
Alle incasseringskosten, alle protestkosten zijn ten laste van de schuldenaar.
Elke betwisting in verband met de interpretatie en/of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden en/of de verhoudingen tussen
 “De Nieuwe Vrede VZW” en de klant die zij beheersen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Contact Us
If you have any questions about this Agreement, please contact us.

Published and generated with permission from www.termsfeed.com.